กำหนดการแข่งขัน

หาดใหญ่มาราธอนครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

จุดเริ่มต้นและเส้นชัย : ณ สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่
03.00 น. นักกีฬามาราธอนเตรียมความพร้อม ณ.จุดสตาร์ท
03.30 น. ประธานปล่อยตัวนักกีฬา มาราธอน (42.195 กม.)
05.30 น. ประธานปล่อยตัวนักกีฬา ฮาล์ฟมาราธอน (21.1 กม.)
06.00 น. ประธานปล่อยตัวนักกีฬา มินิมาราธอน (10.5 กม.)
06.10 น. ประธานปล่อยตัวนักกีฬา ฟันรัน (4 กม.)
06.30 น. ประธานมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุน
07.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้ชนะเลิศ
11.00 น. ปิดการแข่งขัน
ประเภท เริ่ม สิ้นสุด จำนวนชั่วโมง
มาราธอน (42.195 กิโลเมตร) 03.30 10.30 7 ชั่วโมง
ฮาร์ฟมาราธอน (21.1 กิโลเมตร) 05.30 09.30 4 ชั่วโมง
มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร) 06.00 09.00 3 ชั่วโมง
ฟันรัน (4 กิโลเมตร) 06.10 08.10 2 ชั่วโมง

ประเภทการแข่งขัน

หาดใหญ่มาราธอนแบ่งรุ่นการแข่งขันเป็นกลุ่มอายุ ตามเพศ สำหรับประเภทการแข่งขัน วิ่งมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และ ฟันรัน (ฟันรันนักเรียนไม่มีการแข่งขัน)

ประเภทการแข่งขัน เพศ กลุ่มอายุ
มาราธอน (42.195 กิโลเมตร) ชาย 18-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49,50-54, 55-59, 60-64, 65 ปีขึ้นไป
หญิง 18-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50 ปีขึ้นไป
ฮาร์ฟมาราธอน (21.1 กิโลเมตร) ชาย 16-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 ปีขึ้นไป
หญิง 16-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50 ปีขึ้นไป
มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร) ชาย ไม่เกิน 19, 20-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 ปีขึ้นไป
หญิง ไม่เกิน 19, 20-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 ปีขึ้นไป
ฟันรัน (4 กิโลเมตร) ชาย & หญิง ไม่เกิน 15, 16-34, 35-49, 50 ปีขึ้นไป

ค่สมัคร

ประเภทการแข่งขัน จำนวนรับสมัคร ค่าสมัครพิเศษ ค่าสมัครล่าช้า สมัครวันสุดท้าย
8,000 คน 1 ธ.ค. - 15 มี.ค. 16 มี.ค. - 15 เม.ย. 26 พ.ค. 2561
มาราธอน (42.195 กิโลเมตร) 700 คน 700 บาท 900 บาท ปิดรับสมัคร
ฮาร์ฟมาราธอน (21.1 กิโลเมตร) 1,000 คน 450 บาท 600 บาท 800 บาท
มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร) 1,800 คน 350 บาท 400 บาท 500 บาท
ฟันรัน (4 กิโลเมตร) 3,500 คน 250 บาท 300 บาท 300 บาท
ฟันรัน นักเรียน (4 กิโลเมตร) 1,000 คน 100 บาท 100 บาท 100 บาท

การสมัครลงทะเบียน


 • สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
 • สมัครโดยตรงที่ห้างโอเดียนช็อปปิ้งมอลล์หาดใหญ่ (ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์) เริ่มวันที่ 15 ธันวาคม 2560 - 15 เมษายน 2561
 • สมัครโดยตรงที่สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่ วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 19.00 น.

*หมายเหตุ

 • ผู้สมัครประเภทมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน จะได้รับหมายเลขวิ่งพร้อมชิพ จับเวลา (ยกเว้นฟันรัน) และถุงใส่ชุดการแข่งขัน (Goodie bag)
 • ผู้สมัครหลังจากปิดรับสมัครล่วงหน้า (15 เม.ย. 2561) อาจได้รับเสื้อไม่ตรงไซด์ที่ต้องการหรือไม่ได้รับ
 • หากนักวิ่งทำการสมัครแล้ว ต้องชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
 • ไม่เปิดรับสมัครวิ่งทุกประเภท ทุกระยะทางในเช้าวันแข่งขัน
 • หากผู้สมัครยกเลิกการสมัครแล้ว จะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามรถวิ่งแทนกันได้
 • ผู้สมัครที่สมัครแล้วไม่สารถเปลี่ยนแปลงระยะทาง ชื่อ และเพศ ทุกกรณี

เส้นทางการวิ่ง

มาราธอน

ฮาร์ฟมาราธอน
มินิมาราธอน

ฟันรัน

รางวัลและของที่ระลึก

เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขันทั่วไปในแต่ระยะทาง

มาราธอน (42.195 กิโลเมตร)

อันดับที่ ชาย หญิง
อันดับที่ 1 8,000 8,000
อันดับที่ 2 6,000 6,000
อันดับที่ 3 5,000 5,000
อันดับที่ 4 4,000 4,000
อันดับที่ 5 3,000 3,000
อันดับที่ 6 - 10 2,000 2,000
อันดับที่ 11 - 15 1,800 1,500
อันดับที่ 16 - 20 1,500 -
อันดับที่ 21 - 30 1,000 -

ฮาร์ฟมาราธอน (21.1 กิโลเมตร)

เพศ อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 อันดับที่ 5 อันดับที่ 6-10
ชาย 4,000 3,000 2,000 1,500 1,000 500
หญิง 4,000 3,000 2,000 1,500 1,000 500

มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร)

เพศ อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3
ชาย 2,000 1,500 1,000
หญิง 2,000 1,500 1,000

รางวัลเกียรติยศ


 • รางวัลเกียรติยศและของที่ระลึกสำหรับผู้สมัคร ที่เข้าร่วมการแข่งขัน “หาดใหญ่มาราธอน 2018
 • นักวิ่งที่ชนะการแข่งขัน อันดับที่ 1-5 ระยะมาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอน, มินิมาราธอน จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • นักวิ่งที่ชนะการแข่งขัน อันดับที่ 1-5 ระยะ ฟันรัน จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • นักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ทุกระยะทางจะได้รับ เหรียญผู้พิชิต ตามระยะทางวิ่ง หลังเข้าเส้นชัยทันที
 • ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว (เสื้อคอกลม T-shirt หรือเสื้อกล้าม Vest)
 • มอบเสื้อ “ผู้พิชิตมาราธอน” (Finisher T-shirt) และผ้าบัฟผู้พิชิต (Buff headwear) สำหรับนักวิ่งมาราธอน 42.195 km ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคน
 • นักวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 km ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคน จะได้รับผ้าบัฟ (Finisher Buff)
 • ใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับนักวิ่งในระยะมาราธอน 42 km และ ฮาล์ฟมาราธอน 21 km โดยการดาวน์โหลดด้วยตนเองในเว็บไซด์ www.my.raceresult.com ผลการแข่งขันภายหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้ว 1 วัน
 • นักวิ่งอายุ70ปีขึ้นไปชายและหญิงอายุ65ปีขึ้นไป ประเภทมาราธอนรับรางวัลโล่เกียติยศ

*หมายเหตุ

 • นักกีฬาที่มีสิทธิ์รับรางวัล จะต้องมีชื่อผู้สมัครในทะเบียนของงาน และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต ที่ตรงที่ใช้ในการสมัครภายใน 15 นาที ที่เส้นชัย
 • ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชำระเงินรางวัลให้ในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการติดชิพผิดของนักวิ่งเอง
 • นักวิ่งที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่น ไม่มีสิทธิ์รับรางวัล

เสื้อและขนา

เสื้อยืดคอกลม

เสื้อยืดคอกลม 3S SS S M L XL XXL 3XL
หน้าอก 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48"
ความยาว 26" 27" 28" 29" 30" 31" 32" 33"

เสื้อกล้าม

เสื้อกล้าม SS S M L XL XXL 3XL
หน้าอก ชาย 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
หญิง 32" 34" 36" 38" 40" 42" -
ความยาว ชาย 26" 27" 28" 29" 30" 31" 32"
หญิง 23.5" 24.5" 25.5" 26.5" 27.5" 28.5" -

เบอร์วิ่ง ชิพจับเวลาและของที่ระลึก

ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับเบอร์วิ่ง ชิพจับเวลาและของที่ระลึกได้ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00-19.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ณ สนามฟุตซอลในสนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่ โดยนำหลักฐาน หมายเลข BIB บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต

*หมายเหตุ

 • ในกรณีรับแทนผู้อื่น ต้องมีสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาพาสปอร์ต พร้อมหมายเลขของเจ้าของ BIB มาด้วย
 • หมายเลข BIB จะมี email แจ้งลงทะเบียนทุกคน หลังจากปิดรับสมัครทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

ติ

 • นักวิ่งต้องมีอายุตามกลุ่มอายุที่สมัคร (พ.ศ.2561-พ.ศ. เกิด) ให้แสดงหลักฐานบัตรประชาชน
 • ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF)
 • การตัดสิน จะใช้ระบบ Gun Time (เวลาจากนาฬิกากลางของการแข่งขัน) โดยใช้ชิพในการจับเวลา
 • นักวิ่งที่รายชื่อไม่ตรงกันกับในทะเบียนสมัครไม่สามารถวิ่งแทนกันได้
 • นักวิ่งที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่น ไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
 • คำตัดสินของกรรมการผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด

การรับบริกา

 • บริการอาหารเย็นวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
 • บริการน้ำดื่ม เครื่องดื่มเกลือแร่ ผลไม้ บนเส้นทางการแข่งขัน
 • บริการซุ้มอาหารเช้า หลังเข้าเส้นชัย
 • การจราจรและความปลอดภัย ตลอดเส้นทางการแข่งขัน
 • บริการรับฝากสัมภาระ เริ่ม 02.30 -11.00 น.
 • บริการหน่วยปฐมพยาบาล